آشنایی با دوره‌های آموزشی حسن کشاورز

آموزش برای رشد، آموزش برای پیشرفت

آموزش سرمایه‌گذاریاست و البته شامل همه آموزش‌ها نمی‌باشد. آموزش‌ اشتباه یا نامتناسب با نیاز فرد باعث افزایش گمراهی و انتخاب نادرست، انجام کارهای بیهوده و زیان‌های روانی، مالی به فرد و سازمان می‌گردد.

 انتخاب درست نوع آموزش ،مشاور یا مربی در کسب موفقیت از آموزش و کسب دستاورد آن موثر است.

درک درست مربی یا مشاور از اینکه واقعا مسئله ما چست؟ برای رفع مشکل خود به چه دوره‌هایی نیاز داریم؟ بستگی زیادی به شناخت مسئله و میزان انتظارات دارد. برای کشف این نیاز ما به یک گفتگوی مقدماتی برای آشنایی نیاز خواهیم داشت.


جلسه آشنایی مسئله بطور اختصاصی برای سازمان و شرکت پخش شما

این جلسه برای افردی که تمایل به گذارندن دوره‌های مهارتی با حسن کشاورز دارند، طراحی شده است و یک گپ و گفت خصوصی برای آشنایی بیشتر طرفین می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه مطالب، محتوا و مثال‌ها ارائه شده در دوره‌های آموزشی با توجه به سطح و نوع نیاز مخاطب طراحی می گردد جلسه شناخت اولیه اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

برخلاف دوره های رایج که معمولا در آنها مصداق هی واقعی آموزش داده نمی‌شوند، مطالب ما در دوره‌های آموزشی از جنس مهارتی علمی و تجربه است. لذا انتظار داریم تا در کنار آشنایی طرفین برای دوره‌های پیشرفته و مشاوره تخصصی مورد نیاز، در این جلسه صورت مسئله در صنعت پخش یا مهارت های فردی  مربوط را بصورت شفافتر باز شناسیم.

[maxbutton id="7" url="http://keshavarzfazl.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/" text="» ثبت نام دوره شناخت اولیه" ]

نوع طراحی دوره‌های مربی‌گری به چه شکل است؟

مربی گری و منتورینگ در صنعت پخش جزء گران‌ترین آموزش‌ها می‌باشد، زیرا با توجه به سطح نیاز افراد و متناسب با دغدغه مسائل فرد طراحی می‌گردد و در طی یک دوره با همراهی مربی، دانش علمی به مهارت عملی تبدیل می‌شود.

معمولا در سمینارها و کارگاه‌ها به این دغدغه کمتر توجه شده و با توجه به اینکه امکان نیازسنجی تخصصی برای همه شرکت کنندگان وجود ندارد، معمولا تنها میتواند اکتفا به بازگویی مطالب کلی و انگیزشی میگردد.

» مشاوره تخصصی (کوچینگ)

سطوح آموزش دوره‌ها چگونه می باشد؟

این دورهای آموزشی در سه سطح طراحی شده است:

سطح دوره های آموزشی

ـ جلسه آشنایی اولیه: گپ‌و گفت و مشاوره مقدماتی (این جلسه رایگان است)

ـ سطح B: آموزش مفاهیم مقدماتی شرکت‌های پخش

ـ سطح A: آموزش پیشرفته تکمیلی صنعت FMCG

ـ سطح A+: مشاوره تخصصی و مربیگری فردی

[maxbutton id="7" url="http://keshavarzfazl.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/" text="» ثبت نام دوره‌های آموزشی" ]

زمان برگزاری دوره‌های آموزشی به چه صورت است؟

زمان تقریبی هر جسله ۹۰ دقیقه می‌باشد (جلسه آشنایی اولیه ۶۰ دقیقه است).

البته با توجه به درخواست مخاطب می‌تواند تعداد جلسات در دوره  افزایش پیدا نماید.در هر دوره حداقل تعداد جلسات مشخص می‌باشد.

هزینه دوره های آموزشی چقدر است؟

هزینه جلسات آموزشی در هر دوره متناسب با زمان و میزان تخصصی بودن دوره تعیین شده است.

شما می‌توانید بعد از انتخاب هر دوره و پذیرش اولیه از طرف همکاران ما، مبلغ دوره را به شماره کارت 5047061054700477 به

نام «حسن کشاورز فضل» واریز وعکس فیش واریزی را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال نماید، تا برای برنامه‌ریزی و برگزاری دوره  تماس گرفته شود. همچنین می‌توانید فرم زیر راتکمیل کنید تاهماهنگی لازم توسط همکاران ما با شما انجام گیرد:

» فهرست جامع ۲۰ دوره آموزشی

 با توجه به اینکه برای دوره آموزشی  مطالب تخصصی  آن دوره و متناسب با  نیاز مخاطب تهیه می گردد، محدودیت پذیرش متقاضیان  در دوره ها وجود دارد. 

بالای صفحه