دامنه واژگان بازار یابی و فروش – بخش مقدماتی 2
واژگان بازاریابی و فروش 10 دسامبر 2017

دامنه واژگان بازار یابی و فروش – بخش مقدماتی 2

1- product Penetration Ratio:

درصد نفوذ محصول این اصصلاح برای محاسبه میزان نفوذ محصول بر اساس تعداد مشتریان قابل محاسبه است، به طورمثال ما 100 مشتری داریم و در طی هر تور ویزیت 30 مشتری ویزیت می گردد، اگر در طی سه روز کاری  از 100 مشتری 80 مشتری اقدام به خرید از این محصول نمایدT می توان گفت که ضریب نفوذ محصول به مشتری 80 است .

2-Accessibility:

این شاخص میزان دسترسی پذیری بازار محاسبه میگردد، یکی از چهار نیاز اصلی ( قابلیت اقدام ، ، قابلیت  اندازه گیری  قابلیت بزرگ شدن، قابلیت دسترسی )جهت تقسیم بازار است.

3- Action Program:

برنامه های اجرایی که واحد بازار یابی و یا فروش جهت رسیدن به اهداف خود تعریف می کند.

4-Added Value:

ارزش افزوده محصول که به واسطه فعالیت های بازاریابی ایجاد میگردد.

5- Adoption Process:

یکی از فرایند پنج مرحله ای که طی آن فرد تصمیم به خرید کالای جدید می گیردکه شامل (آگاهی، علاقمندی، ارزیابی، آزمایش، پذیرش) است.

6- Adviser Approach

یکی از تکنیک های فروشنده گان حرفه ای دربازار است که نقش مشاور برای مشتری را بازی می کنند و سعی می نماید با بر شمردن مزیت های محصول با توجه به پتاسیل خرید مشتری به او سود بهتری را ارائه نمایند.

7-Allowances

تخفیف،جایزه فروش، که به خاطر  تشویق به خرید عمده به مشتری در نظر گرفته میشود.

8-Adia Concept

نظریه آیدا در فروش . براساس این نظریه آگاه سازی مشتری و ایجاد تمایل و رغبت به خرید میتواند به عنوان یکی از تکنیک های فروش در نظر گرفته شود که شامل چهار مرحله است.  4Action    3Conviction   2Desire   1Interest

9- American Marketing Association

انجمن بازاریابی امریکا (AMA)

10-Area Market Potential

پتاسیل بازار منطقه ای که بر اساس تخمین میزان فروش در یک بازار محاسبه میگردد. و تقسیم بندی منطقه های بستگی به سیاست های شرکت دارد.

11-Audience Profile

پروفایل مخاطبین که میتواند مشتریان داخلی و خارجی شرکت باشد معمولا در شرکت های پخش وتوزیع هر کدام ازمشتریان دارای یک پروفایل مخصوص به خود که شامل سابقه، میزان خرید، تعداد خرید، تعدد خرید و… است

12- Attitude Tracking

بررسی رفتار مصرف کننده از طریق تحقیقات به وطور مثال اندازه گیری رضایت مصرف کننده از یک محصول .

13- Average cost Product

میزان هزینه ثابت یک محصول که شامل کل هزینه انجام شده برای یک محصول.

14-Average Revenue Product

میانگین در آمد از یک محصول

15- Average Total Cost

میانگین هزینه کل شامل هزینه های ثابت و متغیر یک محصول می باشد.

16- Break -Even Point

نقطه سر به سر این اصطلاح بسیار زیاد در واحد های تولیدی و فروش استفاده میشود به طور مثال وقتی شرکتی تولید اعلام می کند که محصول  ایکس برایش ضرر دارد به این معنی است که میزان هزینه های آن از نقطه سر به سر عبور کرده و وارد مرحله زیان شده (هزینهای ثابت آن میتواند بیشتر از هزینه های متغیرآن باشد).

17-Bonus Plan

طرح پرداخت های اضافی که مدیر فروش جهت فروشندگان خود در نظر میگیرد تا انگیزه ای جهت فروش بیشتر به مشتری شود.

دامنه واژگان بازار یابی و فروش – بخش مقدماتی 2
3 (60%) 2 votes
مطالب مرتبط

0 دیگاه

ارسال دیگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند *