ارتباطات و رفتار های غیر کلامی

ارتباطات و رفتار های غیر کلامی

کشاورز ارتباطات غیر کلامی ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

پیش نوشت صفر : 

با توجه به علاقه ام به حوزه ارتباطات در بازاریابی و تشخیص ضعف زیاد در پرزنتیشن افراد به قول قدیمی ها فروشنده ابتدا باید بتواند خود را بازاریابی نماید،در غیر اینصورت فعالیتش به یک شکست مطلق می انجامد .از طرفی حاکم شدن فضای تجارتی در این سطح از ارتباطات که بیشتر به تفسیر حرکات دست و پا و لب ها اختصاص پیدا نموده ،جسم آلبرت مهرابیان هر شب در گور می لرزد که کج فهمی های امثال من چه آثار خطرناکی را بر  فهم غلط جامعه ارتباطی ما ،بخصوص فروشندگان می گذارد ،متاسفانه زبان بدن توسط غیر متخصص  آموزش داده می شود و فروشنده به جای تمرکز بر استراتژی فروش و گفتمان موفق ،بیشتر به جنبه چانه زنی پنهان و خف کردن مغازه دار می پردازد و به این دلیل اکثر استراتژی ها شرکت ها در هنگام اجرا دچار خطای فاحش می شود ،با توجه به یک دهه تجربه مستقیم در کار فروشندگی و عارضه یابی شرکت های توزیع و پخش یکی از موارد مهم آموزش ، ارتباط غیر کلامی به تیم فروش است، تا  فروشنده بتواند ابتدا حرف خود را درست مطرح کنند و از ارتباط صحیحی با مدیران راس سازمان پیدا نمایند و هم ارتباط مطلوبی را با مشتریان رقم بزنند،لذا در این مقوله بخشی از  مطالب برداشت های ذهنی ام با استناد به درسنامه ارتباط غیر کلامی می باشد و برای درک بهتر خودم برخی از مطالب این درسنامه را به صورت خلاصه وار منتشر می نمایم ،برای درک بهتر مفاهیم خواندن این کتاب توصیه می گردد.

پیش نوشت یک  : با توجه به علاقه شخصی به حوزه مذاکره و ارتباطات و همچنین تقویت دانش در این حوزه  کتاب رفتار های غیر کلامی نوشته (ویرجینیایی. ریچموند و جیمیز سی .مک کروسکی ) را جهت مطالعه انتخاب نموده ام و همزمان به یادشت برداری جهت تثبیت مفاهیم می پردازم ،لذا نوشته های این درس خلاصه ای ذهنی من و مرور بر نکات مهم درسنامه ارتباطات غیر کلامی می باشد .

بخش اول : ارتباطات و اشتباهات

بخش دوم : تفاوت های ارتباط غیر کلامی و کلامی

ارتباط گران ماهر ،نه تنها ارتباط گران کلامی ،بلکه ارتباط گران غیر کلامی خوبی نیز هستند .

                                                                       (ریچموند ومک کروسکی)

در خصوص اهیمت ارتباط غیر کلامی و کلامی و نقش آن در زندگی روزمره صحبت های زیادی شده است ،اما همین که بدانیم کیفیت این روابط ،هم به طور جداگانه . هم به طور تلفیقی ،کیفیت زندگی ما را تعیین می کند ،ارتباط انسانی فرایندی است که یک شخص ،مفهومی را به ذهن شخص دیگری با استفاده از پیام های غیر کلامی منتقل می نماید ،در طول تاریخ 5000 هزار ساله ارتباطات ،بیش از هر چیز به پیام های کلامی تکیه شده بود در اواسط قرن بیستم مطالعه رفتار و ارتباط غیر کلامی مورد توجه بسیاری از رشته های علمی قرار گرفت

برخی از تفاوت های معنی دار  بین ارتباط غیر کلامی و ارتباط کلامی می توان اشاره کرد به :

1-تفاوت زبانی :

در ارتباطات کلامی بر پایه استفاده از زبان می باشد و زبان نظام معانی رمزگذاری شده قراردادی است که به وسیله آن افرادی که زبان مشترک دارند ،فهمیده می شوند،اما در ارتباطات غیر کلامی از این قاعده مستثنی است فقط برخی از زبان ها مثل زبان سوتی در جرایز قناری و زبان سیگاری ها در قبیله سرخ پوست های امریکایی در این طبقه بندی قرار می گیرند.

2- تفاوت پیوستگی :

پیام های غیر کلامی پیوسته هستند و رفتار های غیر کلامی هرگز متوقف نمی شوند و رفتار های غیر کلامی بسته بندی است از پیا مهای هم زمان نه فقط پیام های مجزایی که با اشاره حرکتی ،ایما و اشاره و غیره حاصل شود .

3-تفاوت پیامد :

پیام های کلامی در درجه اول نقش شناختی و یا محتوایی دارند پیامهای غیر کلامی بیشتر نقش تاثیر گذاری،رابطه ای و یا احساسی دارند .

4- تفاوت مطلق :

پیام های کلامی معمولا معنی و مفهوم روشنی دارند ،پیام های غیر کلامی اغلب معنای ضمنی و چند پهلو و سوال برانگیز دارند .

رفتار های غیر کلامی :

3194170

دامنه وسیعی از رفتار های انسانی را در بر می گیردند و زمانی که در حضور فرد و یا افرادی دیگری  انجام می گیرد تبدیل به پیام های غیر کلامی می گردد و در نهایت بر اساس ذهنیت  فرد ناظر مورد تفسیر واقع می شود.

رفتار های غیر کلامی به شدت متاثر از فرهنگ حاکم بر محیط است زیرا فرهنگ به ما می آموزد که رفتار های غیر کلامی دیگران را چگونه می توان تفسیر نمود و پیام های غیر کلامی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر کاملا متفاوت است به صورت نمونه فرهنگ لمس نمودن در ایران به عنوان صمیمیت در بین مردان تلقی می گردد ، ولی در فرهنگ امریکایی نشانه تجاوز به حریم شخصی محسوب می شود، مگر اینکه الفت خاصی بین هر دو نفر ایجاد گردد.

رفتار های غیر کلامی به صورت یک فرایند میکس شده با رفتار های کلامی آغشته می شود و تبدبل به فرایند پویا می شود، که در حال پیشرفت است و پیام های غیر کلامی به تنهایی بروز داده نمی شود بلکه آمیخته ای از انواع پیام و رفتار های غیر کلامی و کلامی بروز می کند .

موارد که جنبه ارتباط غیر کلامی را می تواند در آن توضیح داد شامل :

images (2)

1-ظاهر فیزیکی : شامل نوع پوشش لباس ،نوع فیزیک بدن ،رنگ چشم ها ،پوست و مو .

2- اشاره و حرکت بدن : حرکت دست ها و پاها و سایر اندام بدن در حین ارتباط .

3-چهره و رفتار چشم : نوع قرار گرفتن ابرو ،چانه ،ماهیچه های صورت ،لب ها و …

4- رفتار آوایی : نوع آوا های که مانند اوهوم …و تیکه کلام های تک آوا .

5- فضا : شاما دیزانی محیط و نوع مبلمان محیطی که درآن قرار می گیرد.

6- لمس کردن : رعایت فاصله اجتماعی و فردی و میزان صمیمیت در رابطه .

7- محیط : نوع محیط که در آن ارتباط ایجاد می شود .

8- زمان : زمانی که در آن رابطه شکل می گیرد .

در  بخش سوم هریک از موارد بالا به صورت مفصل مورد بحث قرار می گیرد ،همه این مولفه ها در اارتباطات غیر کلامی نقش های ویژه ای بازی می نمایند، تا بتواند مفاهیم خود آگاه و نا خودآگاه از ارتباط را به منزله ظهور برسانند و همین بس که افزایش توجه به وضعیت لباس ،رنگ و آرایش و میزان عمل های جراحی زیبایی و نوع انتخاب سوتین مناسب می تواند نشان از اهمیت ارتباط غیر کلامی در جامعه انسانی باشد که سهم زیادی از تجارت را به خود اختصاص داده است .

1+
ارتباطات و اشتباهات

ارتباطات و اشتباهات

کشاورز ارتباطات غیر کلامی ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

بخش اول :رفتار های غیر کلامی 

پی نوشت اول  : چند روزی است به واژه ارتباطات فکر می کنم ،که چرا ما از برخی از آدم ها بدمان می آید علیرغم اینکه شناختی نسبت به آنها نداریم بارها برای من پیش آمده با وجودی که طرف مقابل را خیلی نمی شناختم احساس راحتی با آن نداشتم ،البته بگذریم از واژه پیش داوری که می تواند آفت بزرگی باشد .پیش داوری به همراه نقد سیاه است و گاهی در ذهن و گاهی در بیرون،اتفاق می افتد اما جنس حرف من بیشتر از نوع نگاه و احساس است و حتی برخی موارد برای خودت هم این قضیه گیج کننده  بوده است  ،راستی چرا ؟ البته اگر از صحبت های  واعظان ارتباطات و استادان مذاکره و غیره بگذریم ،دنبال چیزی بودم که برای خودم قابل درک باشد و بتوانم با آن ارتباط برقرار کنم ،در این میان در کتابخانه ام کتابیبا مضمون” رفتار های غیر کلامی در روابط میان فردی “(ویرجینیایی. ریچموند )پیدا کردم ،که به نظرم کتاب خوبی وبسیار کاملی که به خوبی توانسته است پاسخ مرا بدهد ،

پی نوشت 2 : همه چیز از داستان خودمان و خودش شروع می شود ،حتی قبل از اینکه بخواهیم حرفی زده باشیم .ارتباط غیر کلامی فقط مربوط به حرکات دست و پا و رنگ و مدل موها نمیشود بلکه حاصل تمامی آن چیزی است که با خود حمل می کنیم ،شامل فیزیک فضا ،پوشش ،اشاره و حرکت ،رفتار آوایی ،لمس نمودن ،محیط و زمان است .

قبلا خیلی به موضوع اتیکت و نوع فضای که می خواستم صحبت کنم خیلی برایم  اهمیت نداشت ،زیرا حس راحت بودن  از همه چیزی  برایم مهمتر بود اما کم کم متوجه شدم که حتی در یک جمع کوچک چطور می شود، از زمان بدو ورود با خودمان قهر می کنیم و احساس خفگی برای تمام مدت با خود حمل نماییم ، این بحث بسیار مبسوط است و شاید در این چند کلام و چند سطر نگنجد ،ولی همانقدر بدانیم که اگر دراین زمینه خوب و حرفه ای عمل نکنیم نباید انتظار دستاورد زیادی در  زندگی ازخودمان داشت باشیم و البته رعایت آن سخت می باشد و لازمه تمرین و ممارست بسیار است مثل عادت مسواک زدن که گاهی با وجودی که می دانیم برای سلامتی دندان هایمان مفید است به راحتی فراموشش می کنیم.

 اشاره به برخی از ویژگیهای ارتباط غیر کلامی :

1-ارتباط غیر کلامی در چارچوب مکان و زمان اتفاق می افتد .

2-ارتباط غیر کلامی در حرکات و رفتار ها و اعمال تعاملی و میان کنشی است .

3-ارتباط غیر کلامی مبتنی بر قلمرو فاصله و هدف است .

4-ارتباط غیر کلامی بیشتر از ارتباط کلامی مورد پذیرش است .

5- ارتباط غیر کلامی همشه و در هر جو و فضایی بوجود می آید.

6-ارتباط غیر کلامی در هر شرایط پر ابهامی و مبتی بر معانی چند گانه است .

7-ارتباط غیر کلامی بسته به نوع فرهنگ و حوزه جغرافیایی افراد متفاوت است .

8-ارتباط غیر کلامی در وضعیت نبود احساسات پنج گانه انسانی به منصه ی حضور می رسد .

9- ارتباط غیر کلامی “جایگزین ،مکمل ،متعارض ،موکد ارتباط کلامی “اشخاص است .

 افرادی در این حوزه دارای سبک و نظریه هستند :

1-ادوارد تی . هال 

مطالعه در خصوص نیاز های میان فردی و عرصه مکانی و فضایی انسان (درک جدیدی از فاصله میان فردی )

2-ری ال. بیردویسل :

نظریه جنبش شناسی او بیان می دارد که رمز های غیر کلامی بدن با ساحت زبانی ،همآهنگ و هم تراز است .

3- پاول اکمن و والس فرایزن :

” ابداع کننده نظام رمز گذاری کنش چهره یی” در مطالعات انجا شده و بررسی تحلیل رفتار انسان ها به پنج دسته مفهمومی رسیدند که با تحلیلی این 5 دسته می توان به رمز نگاری پیام غیر کلامی رسید.

1-نگاره رمزی(مکمل های رفتاری که نشان دهنده نوعی هیجان بدنی را نشان می دهند ).

2-مصورها : حرکاتی که توام با گفتار بروز می کند مثل بردن دست لایه مو ها ).

3-تنظیم کننده ها :حرکاتی که بیشتر نقش تاکیدی بر کلام دارند مثل سر تکان دادن حین صحبت ).

4-بیان گر های عاطفی : احساساتی که با چهره نمایان می شود مثل جمع کردن لبها هنگام خشم .

5-تبدیل کننده ها :رفتار و حرکاتی که مبدل احساسات می باشند مثل زدن  انگشت روی میز به دلیل خستگی .

4- مارک نپ و آلبرتمهرابیان:

نپ : نظریه های خود را باعنوان ” ارتباطات غیر کلامی در تعامل انسانی ” مطرح نمود و همچنین معانی رایج سکوت

مهرابیان : نظریه ابعادی را به حوزه ارتباطات غیر کلامی وارد نمود و به طور خلاصه بیان نمود رفتار های کلامی مکمل رفتار های غیر کلامی هستند.

کیفیت این روابط ،هم به طور جداگانه و هم به طور تلفیقی ،کیفیت زندگی مار را تعیین می کنند ،ارتباطات ما نیز کیفیت این روابط را تعیین می کنند .

برخی از تصورات اشتباه رایج در ارتباطات غیر کلامی :

awlezi7z4a9s8ioimci

1-ارتباطلات غیر کلامی بی معنی است (کلیه ارتباطات از راه زبانی و کلامی صورت می گیرد .

2-رفتار های غیر کلامی پاسخ گویی بیشتر ارتباطات در تعامل انسانی است .

3-شما می توانید افکار یک شخص را مانند یک کتاب بخوانید.

4-اگر شخصی در حین گفتگو به چشم شما نگاه نکند ،حقیقت را نمی گوید .

5-اگر چه رفتار های غیر کلامی هر فرد متفاوت لاست اما بیشتر رفتار های غیر کلامی برای همه افراد طبیعی است .

6- رفتار های غیر کلامی در موقیعت های متفاوت ،معانی یکسانی را بر می انگیزند ،این پندار این باورد را بوجود می آورد که رفتار های غیر کلامی به تنهایی معنی دار هستند .

برخی از زبان های غیر کلامی در دنیا :

1-زبان اشاره (ناشنوایان ).

2-زبان سیگار های قبیله سرخ پوست آمریکایی.

3-زبان سوت جزایز قناری (لا گومرا یکی از مجمع الجزایر قناری است.زبان سوتی ،تنها زبان سوتی دنیا است که بسیار گسترش یافته و بین نسل های مختلف منتقل شده و 22 هزار گوینده دارد.در این زبان دو سوت جدا ،جایگزین 5 حروف صدادار در زبان اسپانیایی و 3 یا 4 سوت به جای حروف بی صدا استفاده می شود.) منبع :جام نیوز.

4-سمافور (زبان پرچم): معنای زبان پرچم

5- الفبای مورس : ارتباط تلگرامی .

6- زبان طبلی در قسمتی از افریقا .

با توجه به اینکه در فرهنگ ایران بیشتر فرهنگ شفاهی می باشد یاد گیری مهارت های ارتباط غیر کلامی می تواند نقش موثری در افزایش ارتباطات صحیح داشته باشد . فرهنگ مان به ما می آموزد که پیام های حاصله از سوی رفتار های غیر کلامی دیگران چگونه تفسیر می شوند ، پیام های غیر کلامی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت هستند .

images (2)

شش کارکرد اصلی پیام های غیر کلامی :

1-کامل کردن : زمانی که دست مهر آمیزی بر شانه خود احساس می کنم و به همراه آن کلمه دوستت دارم را بیان می کنیم .

2-تکذیب نمودن: هنگامی که پیام های غیر کلامی با پیام های کلامی در تعارض هستند (در پاسخ به فرد مقابل وقتی قول می دهیم اما به گونه ای مطرح می شود که حتما می خواهیم فراموش کنیم )استفاده از کلمه حتما یادم می ماند .

3-تکرار کردن: زمانی که با حرکت دستان 2 تا چای سفارش می دهیم .

4- کنترل کردن: نگاه کردن  یا نگاه نکردن به شخص و یا سکوت طولانی مدت جهت ساکت شدن جمع .

6- جانشینی : علامت چهره درعصبانیت زمانی که کلامی مطرح نمی شود .

7- تاکید : لمس نمودن کسی که با او صحبت نمایم و یا دادن دست ندادن در هنگام ملاقات کسی که دوست نداریم با او روبه رو شویم .

1+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • avatar