زبان بدن مکمل انتقال پیام در ارتباط

زبان بدن مکمل انتقال پیام در ارتباط

کشاورز مذاکره, ویدیو ها ۱۰ آذر ۱۳۹۵

در این فیلم کوتاه ، ، “شیوه های مکمل در استفاده از زبان بدن برای انتقال مفاهیم “

2017-01-01_131039

برخی از منابع برای مطالعه بیشتر :(برگرفته از سایت متمم) این فیلم از سایت متمم اقتباس شده است .

فهرست مقالات و منابع مرتبط با زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی

زبان بدن در فضاهای محدود: بی توجهی مودبانه یا بی توجهی مدنی

کلیپ تصویری زبان بدن: استفاده از حرکات دست

 

0