افق زمانی برای شما چه معنی دارد

افق زمانی برای شما چه معنی دارد

کشاورز دل نوشته های من, رنج نامه ۲۱ دی ۱۳۹۵ 196 216
بخش اول  افق زمانی ،کلمه ای که به تازگی با او مانوس شده ام . خیلی وقت ها در کتاب مدیریت می خوانیدم که برای انجام اهداف باید یک چشم انداز ترسیم کنید و بر اساس آن اهداف تعریف کنید و بعد استراتژی های خود را مشخص و بعد بودجه بندی و اقدام و در نهایت […]
درگذشت آیت الله  اکبر هاشمی رفسنجانی

درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی

کشاورز وقایع اتفاقیه ۱۹ دی ۱۳۹۵ 196 314
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی مردی که در عرصه سیاسی کشور کار های زیادی را انجام داد، و نقد های زیادی هم بر عملکردی  ایشان  وارد گردید،  کارنامه های در ،عرصه های سیاسی ،اقتصادی ، دین شناسی داشتند  . با توجه به اینکه آیت الله  هاشمی رفسنجانی همراه دوره گذاردر کشور ،در تمام عرصه ها بودند  ، که به شکل گیری تجارب […]
اقدامات ارزش آفرین

اقدامات ارزش آفرین

پی نوشت : در یکی از شرکت های پخش و توزیع ،با تعویض مدیر عامل قبلی و روی کار آمدن مدیر عامل جدید که مدرک دکتر هم یدک می کشید پرسنل فروش منتظر ایجاد تغییرات و تحولات بودند زیرا سالها بود که رنج بسیاری از تحمیل اجباری محصولات به سبد فروش و اضافه شدن بودجه […]
اثر هاله خود بر خود

اثر هاله خود بر خود

کشاورز اجتماعیات, دل نوشته های من ۱۶ دی ۱۳۹۵ 196 228
پیش نوشت اول : امروز داشتم با یکی از همکاران گفتگو می کردم ،ایشان سوالی را پرسیدند  من هم به غایت توضیح دادم ،حس خوبی بود ،معلمی را دوست داشتم  ، بعد از صحبت های پایانی احساس کردم که توانسته ام مفاهیم را به خوبی انتقال دهم ،  تا اینکه مدتی از این ماجرا گذشت […]
پادکست- جمع آوری اطلاعات از سطح بازار

پادکست- جمع آوری اطلاعات از سطح بازار

کشاورز پادکست ها ۱۵ دی ۱۳۹۵ 196 259
پادکست: مروری بر روش جمع آوری اطلاعات، صحیح ،به موقع،مرتبط از سطح بازار توسط فروشندگان شرکت های پخش و توزیع . در این فایل مرور می کنیم: 1-تعریف تحقیقات بازار 2- چرا ثبت وقایع مهم است ؟ 3- خصوصیات یک فروشنده پرسشگر 4- نکات مهم قبل ،حین ،بعد از حمع آوری اطلاعات از سطح بازار 0
نماینده چموش یا سیستم معیوب

نماینده چموش یا سیستم معیوب

مواجه شدن با نمایندگان توزیع و فروش کالا بخصوص در سازمان های که فروش آنها بر پایه استفاده از نمایندگان محلی استوار است ،با افزایش رقابت در حوزه خرده فروشی و یا گسترس حوزه توزیع با افزایش ضریب پوشش در منطقه توزیعی با نماینده آن بخش دچار تعارض و چالش های متعددی در این زمینه می گردند که گاها باعث افزایش هزینه و اتلاف منابع زیادی از آن

پادکست ها

ویدیو ها