در ماندگی آموخته شده در فروش

در ماندگی آموخته شده در فروش

کشاورز بازاریابی و فروش ۰۶ آذر ۱۳۹۵ 196 253
نظریه درماندگی آموخته شده نخستین بار توسط مارتین سلیگمن  مطرح شد. مارتین سلیگمن یکی از نظریه پردازان بزرگ معاصر است. نظریه درماندگی آموخته شده سلیگمن و همکارانش در آزمایش‌های خودشان یک گروه از سگ‌ها را در قفسی گذاشتند که نمی‌توانستند از آن فرار کنند و از طریق دستگاه برقی به آن‌ها شوک می‌دادند. آن‌ها سپس دریافتند […]
حق طلبی از منظر مدیر تولید از بازار

حق طلبی از منظر مدیر تولید از بازار

در جلسه ای که به منظور ایجاد همدلی و همزبانی بین بخش تولید و کیفیت و فروش قرار بود برگزار شود ،اقای مدیر عامل با توجه به وضعیت پیش روی شرکت و وضعیت کاهش سود آوری  شرکت ،نگران ادامه روند این مسیر بود از طرفی هم حاشیه های سازمانی در خصوص شکاف بین واحد تولید […]
داستان های سازمان فروش -مدیر مداخله گر و محبوب

داستان های سازمان فروش -مدیر مداخله گر و محبوب

آقای امیدی  چند سالی در تهران در سمت مدیر مجموعه بخش فروش و بازاریابی یکی از شعبات شرکت پخش فراورده های های لبنی مشغول به کار بود در این سیستم بیشتر ویزیتور ها کار سفارگیری را تلفنی انجام می دانند و اقای حسنی و اقای حسینی به عنوان کارشناسان بخش نظارت بر فروش کانتال های سوپر […]
بررسی محصول جدید دنت، شیر غنی شده آپتاکید / ماجراجویی با خرس صورتی

بررسی محصول جدید دنت، شیر غنی شده آپتاکید / ماجراجویی با خرس صورتی

کشاورز مقالات من در روزنامه فرصت امروز ۰۲ آذر ۱۳۹۵ 196 252
بررسی محصول جدید دنت و ماجراجویی خرس صورتی  تولید محتوا امروزه  به عنوان یکی از گران ترین حوزه های کسب و کار ،می تواند در راستای استراتژی ترویجی به این محصول به خصوص درفضای رسانه دیجیتال بسیار موثر واقع شود .داستان سرایی و شخصیت پردازی این نماد عروسکی به عنوان خرس حامی کودکان که شادی […]

پادکست ها

ویدیو ها